VOORWAARDEN                     WAT WIJ NIET KUNNEN INRUILEN